Zajęcia w Żłobku i Przedszkolu


 

 

 Przesiewowe badania logopedyczne,
Spotkania z logopedą

Mowa odgrywa ważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Kontakty te są możliwe dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych. Okres przedszkolny jest czasem ostatecznego formowania się systemu fonetyczno- fonologicznego oraz pojawiania się wszystkich kategorii gramatycznych oraz schematów składniowych.
Kształtowanie się i rozwój osobowości dziecka są uwarunkowane prawidłowym kształtowaniem się i rozwojem mowy dziecka. Rozumiejąc mowę poznaje ono świat, a dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.
Jeśli rozwój mowy przebiega prawidłowo – prawidłowy jest też proces myślenia dziecka.
Aby wszystko odbywało się prawidłowo nasza Pani Logopeda przeprowadza badanie logopedyczne wychwytując nieprawidłowości mowy, a następnie koryguje te nieprawidłowości na zajęciach indywidualnych.


Spotkania z psychologiem
W dbałości o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci ważne jest efektywne wsparcie i wspomaganie tego rozwoju. Przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki i skutecznego oraz satysfakcjonującego radzenia sobie z zadaniami. Kolejny istotny priorytet stanowi rozwijanie zasobów, pozwalających dzieciom na poruszanie się w złożonej, zróżnicowanej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.


Mały Matematyk
W zdobywaniu doświadczeń matematycznych ogromne znaczenie ma trening, który rozwija umiejętności dziecka i pozwala mu pokonać kolejne etapy liczenia. Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacania liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomaga w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki i owocuje wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.


Zabawy sensoryczne
Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i środowiska, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu.
Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.
Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.
Chcemy, aby nasze dzieciaki mogły doskonale rozwijać się korzystając z przygotowanych zabaw sensorycznych – nie jest to terapia integracji sensorycznej.


Sensoplastyka
Sensoplastyka to metoda wspierania rozwoju poprzez stymulację sensoryczną oraz swobodę procesu twórczego. Główną zaletą sensoplastyki jest to, że wykorzystuje wyłącznie naturalne składniki, takie jak mąkę, sól, makaron, barwniki spożywcze. Dzięki temu dziecko może nie tylko bezpiecznie dotknąć, ale również spróbować każdego produktu. Choć sama nazwa sensoplastyka brzmi dość tajemniczo, to okazuje się, że kryje się za nią wspaniała metoda wspierania rozwoju dziecka. Jest to również świetna atrakcja dla dzieci, które przy okazji zabawy, wykorzystują wszystkie swoje zmysły i uczą się wyrażać emocje i uczucia.


Język angielski i język niemiecki
Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji. Dzieci uczą się bowiem poprzez działanie, a ono stanowi bazę do rozumowania, prowadzi do odkrycia pojęć. Zajęcia zdominowane są przez zabawę, aby to właśnie zabawa stała się źródłem sytuacji, w której to proste i adekwatne do rozumowania dziecka słowa stały się elementem tejże zabawy. To w zabawę są wplecione delikatnie elementy języka obcego, z niezwykłą starannością dobierane słowa dziecku nieznane, aby je poznało zgodnie z naturą procesu uczenia, oczekiwaniami i potrzebami rozwojowymi.

 

Terapia ręki
Na co dzień nie zawsze to zauważamy, ale ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji. Na czym polega jej doskonałość? Przede wszystkim na tym, że jest silnym narzędziem, którym możemy posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności, takich jak pisanie. Tak wysoki poziom specjalizacji ręki sprawia, że to w głównej mierze jej sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania człowieka. Tym, co czyni nasze ręce i dłonie tak wyjątkowymi, jest rozwój kory mózgowej oraz skomplikowany mechanizm nerwowy. Właśnie dzięki niemu, możemy zapoczątkować ruch, kontrolować jego trwanie, koordynować z inną aktywnością i płynnie zakończyć. Obszar kory mózgowej, odpowiedzialny za działanie całej kończyny górnej, a przede wszystkim – dłoni, kciuka i palców, jest zadziwiająco dużą powierzchnią w stosunku do pozostałych obszarów kory mózgowej. To pozwala nam uzmysłowić sobie, jak ogromne znaczenie funkcjonalne ma dla naszego życia dłoń i ręka. Nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców.


Bajkoterapia
Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, bądź ich samodzielną lekturę właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie.


Rytmika i Taniec
Dzieciaki kochają muzykę i taniec, które niesamowicie pomagają im rozwijać się w każdym obszarze. Na naszych spotkaniach będziemy mogli grać na instrumentach, śpiewać, tańczyć i bawić się muzyką.


Zajęcia sportowe
Ruchu nigdy za wiele, zwłaszcza wśród maluchów, którzy są obecnie zafascynowani współczesnymi technologiami. Będziemy grać, biegać, skakać, pełzać, rzucać, kopać, a wszystko skoordynowane z ćwiczeniem wzmacniającymi oddech, odporność i umiejętności motoryki dużej.


Gimnastyka korekcyjna
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci to ćwiczenia, których celem jest profilaktyka oraz leczenie wad postawy u najmłodszych. Polega na wzmacnianiu i uelastycznianiu konkretnych partii mięśni, poprawie ich wytrzymałości oraz na kształtowaniu i utrwalaniu nawyków dotyczących utrzymywania prawidłowej postawy. Ważnym elementem tego rodzaju gimnastyki są ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków, ćwiczenia mięśni brzucha , ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy, ćwiczenia antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa . Gimnastyka korekcyjna zapewni, że nasze dzieci będą miały szanse na prawidłową postawę i uniknięcie wielu schorzeń.


Zajęcia plastyczne
Rysowanie to coś znacznie więcej niż tylko umiejętność odwzorowywania przedmiotów na papierze. To metoda poznawania świata poprzez jego uważną obserwację i analizę. Ale plastyka to nie tylko rysowanie, a skoro już rysowanie ma tak wielkie znaczenie to co z resztą? Rozwijamy u dzieci naturalną aktywność twórczą. Zabawa kształtem, kolorem, linią i fakturą dostarcza nowych doznań i pobudza wyobraźnię. Pozwala otworzyć się dzieciom na piękno.

 

 TUS – Trening umiejętności społecznych
TUS to grupa zajęciowa mająca na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych przez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach. Umiejętności społeczne to to, co umożliwia każdemu człowiekowi funkcjonowanie w społeczeństwie – w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. To umiejętność zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych, komunikowania, nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi. Dzięki tym umiejętnościom dogadujemy się z innymi ludźmi, potrafimy zachować się odpowiednio do sytuacji, wiemy, co wypada, a co nie. Umiemy zarządzać swoimi emocjami i ich okazywaniem oraz adekwatnie reagować na emocje innych. Potrafimy rozmawiać i dostosować sposób rozmowy do okoliczności i ludzi, z którymi ją toczymy.

 

Przedszkolna Drużyna Pożarnicza
Który chłopiec nie marzy o tym żeby zostać strażakiem? A teraz już coraz częściej marzą o tym też dziewczynki. Bo kim jest strażak – to odważny człowiek, który jest zdyscyplinowany, mądry, wysportowany, a przede wszystkim tak sprytny, że potrafi nieść pomoc każdemu w każdej sytuacji, a do tego jeszcze jeździ pięknie lśniącym czerwonym wozem , który robi ijo ijo.
I tacy będą nasi mali strażacy. Zdobędą szeroką wiedzę o zachowaniach w sytuacjach kryzysowych, będą potrafili udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc i dbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych oraz kolegów, koleżanek i znajomych. A wszystko przy dobrej zabawie z mnóstwem gadżetów strażackich.

 

Eksperymentalny świat małego Olinka
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż– a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!” – jakże znane to słowa Konfucjusza i jakże bardzo sprawdzają się wśród maluchów. Dzieciaki uwielbiają eksperymenty bo już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Zatem należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Rozwiązując problem różnymi metodami, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.